Our Supporters

Navbir Ahluwalia

Capt. RK Sharma

Mukul Agarwal

Dr. Prerna Kohli

Vartika Srivastava

Shashi Kadam

Rajesh Joon

Kanika Gossain

Gaurav Kataria

Ashish Rawal

VSY & Co,

Ritika Kapoor

Soni V

Sheetal Mohan

Eish Kanwar

Seema Walia

Ashok Arora

Kaushal Arora

Kamal Kishor

Vijecder S Rana

Akshay Jain

Ritu Sharma

Naveen Madan

Divya Sethi

Preeti Gangwar

Mayank Batra

Rajeev Kapoor

Anand Joshi

Karan Gauba

Damanjeet

Simran Kaur

Harshit Naga

Vrijesh Agarwal

Divya Roy

Sunny Choudhary

Sidharth Kamna

Ritul Pathak

Divya M Roy

Rj Simran

Swati Verma

Manish Ranjan

Sarika Rawal

Dev Sharma

Himanshu

Pinky

Durgesh Chugh

Rajesh Kumar

Gurcharan Singh

Devika Verma

Ruby Bhardwaj

Mohal Lal Bhatia

Ashok Arora

Vipul Agarwal

Manika Gupta

Sandeep Kandhar

Capital Point Management

Ajay K Mannocha

Ramkis

Manish K Gupta

Rajdeep Anand

Ranjana

Jyoti Bahl

Rajesh & Jaysha Kaushik

Aparna Agarwal

Mohit Gupta

Gagan Arora

Ayushi

Himanshu Shukla

Pooja Sathisha

Life Savin

Corona Help

Achint

Kavi Kumar

Vipul

Kavi

Amol

Amit

Akhil Gola

Praveen Shama

Vipul Pandhi

Agam Talwar

Nachiketa Kapur

Shrinath

Rohit Bajaj

Mala Haldar

Pallavi

Disha

Walia

Harry Sandhu

Nishant

Sanjoli

Radhika Chopra

Bharat

Reefat Rasool

Rakesh

Akash Narela

Deepali Narula

Dr. Nilay Nirupam

Rajesh Sahni

Neha Suri

Shivani Shrivastava

Sonam Pandey

Sussain Crestain

Arti

Saima Khan

Ashwani Singh

Pawan Yadav

Mugda Sharma

Kanuriya

Mukherjee

Mahva Sarkar

Vajayant Gupta

Tarun Kumar

Ankur

Nandita

Suhani Rai

Isha

“Because you have a desire to donate or volunteer, we will help you fulfill it”

Let’s come together and support an honourable and noble cause. You can contribute in cash or in kind by choosing from our running campaigns.